Felanmälan – Tips på självhjälp

Om ditt ärende inte är akut kan du kanske bli hjälp av nedanstående tips innan du gör din felanmälan. Här finns anvisningar och råd på hur du själv kan avhjälpa vanliga problem.

Du inte blivit hjälpt av nedanståendes tips och ditt ärende inte är akut kan du fylla i en serviceanmälan eller ringa till oss på telefonnummer 0140-100 41 under vår telefontid helgfri måndag till torsdag klockan 11:00-13:00 så försöker vi att hjälpa dig så fort vi kan.

Om något akut skulle hända i din lägenhet ring vår jourtelefon 0140-424 30. OBS! Detta nummer får enbart användas vid akuta situationer.

Avloppsstopp eller stopp i din vask

Rensa avlopp i diskho, tvättställ och golvbrunn till dusch/bad regelbundet genom att då och då ta bort matrester, hår och annan smuts som fastnat i avloppsventilen. Om det är fortsatt stopp kan man prova att spola med riktigt hett vatten i avloppet och försöka att lossa stoppet med vaskrensare.

OBS! spola ej ner kaffesump, te, ris eller liknade i avloppet. Om toalettstolen inte har något eller lite vatten i skålen/kröken, prova att hälla en hink vatten från så hög höjd du kan ner i skålen.

Det luktar illa från avlopp/badrummet

Om avloppen eller golvbrunnen inte används regelbundet under en tid sjunker vattennivån. Då kan det börja lukta illa. Spola nytt vatten i golvbrunnen eller avloppet så försvinner lukten efter ett tag.

Vatten på hyllorna i kylen

Titta så att hålet där kondensvattnet ska rinna av, längst inne i kylskåpet, inte är igentäppt. Om det är igentäppt, peta försiktigt med en tandpetare eller en piprensare i hålet.

Ett tips är att låta matresterna svalan ordentligt innan man ställer in dem i kylskåpet.

Diskmaskinen tömmer inte ur allt diskvatten

Rengör silen i diskmaskinen och kontrollera att det inte fastnat matrester under propellerarmen inne i maskinen.

Frysfacket i kylskåpet är fullt av is

Även i de kylar som är självavfrostande måste frysfacket frostas av imellanåt. Använd inte vassa föremål när du ska ta bort isbildning eftersom du då kan ha sönder skåpet. Kontrollera att luckan/kylskåpsdörren stängs ordentligt.

Strömmen har gått i en del av din lägenhet

En propp kan ha gått. Proppen, eller säkringen, skyddar ledningarna från överbelastning. Ta reda på varför säkringen gått och rätta till felet innan du byter ut den.

När vattnet i kranen är missfärgat

Har vattnet varit avstängt en längre tid kan det bli missfärgat. Spola en liten stund tills vattnet ser klart ut igen.