Intresseformulär

SÖKANDE:

Namn *

Personnr (10 siffror) *

Gatuadress *

Postnr *

Ort *

E-post*

Telefon *

Yrke/befattning/sysselsättning

Årsinkomst

EV.MEDSÖKANDE: 

Namn

Personnr (10 siffror)

Gatuadress

Postnr

Ort

E-post

Telefon

Yrke/befattning/sysselsättning

Årsinkomst

Civilstånd

Antal personer i hushållet

Nuvarande hyresvärd

Telefonnummer nuvarande hyresvärld

Vilken storlek/rum

Max hyra

Övriga önskemål

Övrig information

Genom att jag skickar denna intresseanmälan, ger jag mitt fulla samtycke och godkännande enligt personuppgiftslagen (PUL) till att ByggOmButiken har full rätt att ta Kreditupplysning genom Kronofogdemyndigheten alternativt UC AB, och inhämta all den information, som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva min ansökan om hyresobjektet.
Den information som skickas till oss stannar i vårt system och kommer inte under några omständigheter att vidarebefodras till tredje part.

Jag samtycker med ovanstående text